Sekreteraren i OPVF har ordet!

Hej medlemmar och Glad Midsommar!

Som sekreterare i OPVF vill jag börja med att tacka alla mötesdeltagarna för ett givande årsmöte den 11 juni. Vi önskar naturligtvis att fler deltar med sin närvaro, men deltagandet är i alla fall på en jämn nivå ifrån år till år.

Efter årsmötet står det klart att vi tvingas göra en justering av årsavgiften inför 2019. De senaste årens besvärliga vintrarna har gjort vintervägunderhållet dyrare än tidigare. Underskottet för 2018 blev ungefär fem gånger större än föregående år. För att på sikt inte behöva göra en chockhöjning ansåg mötet att en mindre höjning är motiverad.

Den nya medlemsavgiften blir således 600kr. Våra företagare får motsvarande procentuella justering på sin avgift.

Påminner också att medlemsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast 31 juli och att vi numera finns som sluten Facebook grupp i molnet. Välkomna att gå med… Optand-Prästbordets Vägförening

Trevlig midsommar // Dan

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2019/06/21/sekreteraren-i-opvf-har-ordet/