maj 2024 arkiv

Optand-Prästbordet SFF kallar till ordinarie stämma

OPTAND – PRÄSTBORDETS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma Tid:     2024-05-28 kl. 19:00 Plats: Församlingsgården, Brunflo kyrka (Stora salen) Styrelsens förslag till dagordning: Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justerare Fastställande av röstlängd Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/05/10/optand-prastbordet-sff-kallar-till-ordinarie-stamma/