Årsmöte Grytans Gårdsägarförening

Hembygdsgården

Tisdagen den 18 juni kl. 19:00

Hembygdsgården, Grytan 262

Kom på årsmötet och påverka vad som händer eller vad DU vill ska hända här i byn.
Men du är givetvis varmt välkommen att tycka till eller bara umgås med oss på årsmötet. Vi bjuder givetvis på fika efter mötet.
Vi vill också passa på att hälsa alla nyinflyttade under året, speciellt välkomna till Grytan.
Gällande årsavgift i föreningen för 2019 har vi denna gång kunnat minska den till 200 kr per
hushåll. Detta då årets kostnader för underhållet kunnat sänkas genom att vi hittat en ny entreprenör för underhållet av lyset och fått ett lägre pris. Årsavgiften ska betalas in senast den 30 juni.
Betala 200 kr till BG 5677–8046.
OBS! Skriv fastighetens adress och namn på boende
Skicka gärna också ett mail till ggaf@grytan.nu så att vi får din mailadress om du inte gjort detta tidigare.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2019/06/03/arsmote-grytans-gardsagarforening/