Optand-Prästbordet SFF kallar till ordinarie stämma

OPTAND – PRÄSTBORDETS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till ordinarie stämma

Tid:     2024-05-28 kl. 19:00

Plats: Församlingsgården, Brunflo kyrka (Stora salen)

Styrelsens förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. Val av två justerare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan
 9. Fråga om arvode till styrelse och revisorer
 10. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2024 samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse och suppleanter
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Fråga om valberedning
 15. Övriga frågor

För stämman relevanta handlingar (handlingar enligt §13 och §15 i stadgarna) finns
tillgängliga för medlemmarna hos någon i styrelsen från och med i dag fram till stämman.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/05/10/optand-prastbordet-sff-kallar-till-ordinarie-stamma/