Gårdsägareföreningen

Vi är idag ungefär nittio hushåll som är medlemmar i Grytans Gårdsägareförening. Föreningens huvudsakliga uppgift är att sköta drift och underhåll på områdets gatubelysning, det vill säga stolpar, armaturer och ledningar. Skötseln omfattar allt i från röjning av sly till att byta trasiga lampor. För det sistnämnda anlitas behörig elektriker.

Föreningen får ett årligt underhållsbidrag från kommunen, baserat på antalet ljuspunkter i området. Kommunen står även för energiförbrukningen. Bidraget är dock långt ifrån tillräckligt för att täcka alla kostnader runt underhållet. Detta uppnås genom ideella krafter och en mindre medlemsavgift. Denna avgift är således helt nödvändig för att gatubelysningen skall fungera.

Men vi gör mer än så…

Förutom gatubelysningen så ordnar föreningen ett antal träffar under året. Förra året hade vi en mycket uppskattad familjedag med lekfulla lekar och hembakt fikabröd. Surströmmingsskiva är en annan aktivitet som har anordnats. Vi uppmuntrar alla med idéer till utveckling av dessa festligheter att engagera er i föreningen. Tag kontakt med ordföranden Lars-Erik Söderström.

Trasig gatubelysning meddelas Ove Olofsson, 070-363 19 55.

(Trasig gatubelysning markeras med ett grönt band. ”För kännedom”.)


Medlemsavgiften är tills vidare 300kr / hushåll vilket betalas in på BG 5677-8046. OBS! Uppge fastighetens adress i meddelandefältet, så att betalningen enkelt kan knytas till rätt hushåll.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/gardsagareforeningen/