Årsmöte i OPVF till handlingarna.

Vägföreningen genomförde ett bra årsmöte den 2 juni, Covid19 till trots. Fjorton tappra människor kom och gjorde sin röst hörd. Vi håller en relativt jämn nivå från år till år. Stort tack till er.

Efter årsmötet stod det klart att vi höjer årsavgiften till 700kr, och procentuellt lika för våra företagare i området. Vinterunderhållet är den stora drivande kostnaden. De mildare vintrarna ställer till det, även för vårt mindre underhållsåtagande.

Vi i styrelsen vill även rikta ett underhållsuppdrag till er boende. Se till att rensa era respektive dikeskanter fri från sly och nyuppväxt. Bakkant dike (ca 2.5m från vägen) och 4.5m högt skall det vara fritt. Det är det enda enskilda åtagande ni har gentemot vägsamfällighetsföreningen. Vi får underhållbidrag av Trafikverket för att hålla vägen i ett gott skick och med god sikt.

Styrelsen kan givetvis vara behjälpliga i detta arbete om man har begränsningar av någon form. Vid eventuella funderingar kontakta oss i så fall.

Trevlig sommar önskar…

/Styrelsen OPVF

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2020/06/15/arsmote-i-opvf-till-handlingarna/