Tillbaka till Optand-Prästbordets Samfällighetsförening

Styrelse & Betalningsinformation

Aktuell styrelse för Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening 2023

Styrelsen:

Ordförande: Anders Palmqvist

Sekreterare: Per-Anders Strandberg

Kassör: Dan Mårdberg

Styrelseledamöter: Lars-Göran Olofsson & David Lund.

Styrelsesuppleanter: Maud Ohlsson, Gunnar Karlsson & Albin Klang.

Övriga uppdrag:

Revisorer: Ulf Jonsson & Marina Koster. 

Revisorssuppleanter:  Per-Erik Håkansson & Marie Åslin.

Valberedning:  Elinor Krantz & Harald Sandström

Betalningsinformation

Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 30 september 2023.

Plusgiro: 580625-2       Årsavgiften återfinns på inbetalningsavin.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/styrelsen-opvf/