Tillbaka till Vägföreningen

Styrelse & Betalningsinformation


Aktuell styrelse för Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening 2022


Ordförande: Anders Palmqvist

Sekreterare: Per-Anders Strandberg

Kassör: Dan Mårdberg

Styrelseledamöter: Lars-Göran Olofsson & David Lund.

Styrelsesuppleanter: Maud Ohlsson, Gunnar Karlsson & Albin Klang.

 


Revisorer: Ulf Jonsson & Marina Koster. Revisorssuppleanter:  Per-Erik Håkansson & Marie Åslin.

Valberedning:  Jonas Elgendahl


       Betalningsinformation

Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 30 september 2022.

OBS!! Ange fastighetsbeteckning som betalningsreferens vid betalningen för att underlätta kassörens arbete.

Plusgiro: 580625-2         Avgift: 1500kr/fastighet och år.

        

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/styrelsen-opvf/