Tillbaka till Vägföreningen

Styrelse & Betalningsinformation


Aktuell styrelse för Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening 2021


Ordförande: Anders Palmqvist

Sekreterare: Per-Anders Strandberg

Kassör: Dan Mårdberg

Styrelseledamöter: Lars-Göran Olofsson & Fredrik Eriksson.

Styrelsesuppleanter: Maud Ohlsson, Anton Sandström & Albin Klang.

 


Revisorer: Ulf Jonsson & Tomas Andershem. Revisorssuppleanter:  Per-Erik Håkansson & Marie Åslin.

Valberedning:  Jonas Elgendahl & VAKANT


       Betalningsinformation

         Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 30 november 2021.

         Plusgiro: 580625-2         Avgift: 1200kr/fastighet

         OBS!! Ange fastighetsbeteckning som betalningsreferens vid betalningen för att underlätta kassörens arbete.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/styrelsen-opvf/