Grytans Gårdsägarförenings ÅRSMÖTE

Måndagen den 17 juni kl. 19:00 Plats: Församlingsgården vid Brunflo kyrka Kom på årsmötet och påverka vad som händer eller vad DU vill ska hända här i byn. Grytans gårdsägarförening (GGAF) har två huvudområden. Att underhålla driften av 120 belysningspunkter samt att tillvarata medlemmarnas intressen i föreningen för sammanhållning. Du är givetvis varmt välkommen att tycka …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/05/27/grytans-gardsagarforenings-arsmote/

Optand-Prästbordet SFF kallar till ordinarie stämma

OPTAND – PRÄSTBORDETS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma Tid:     2024-05-28 kl. 19:00 Plats: Församlingsgården, Brunflo kyrka (Stora salen) Styrelsens förslag till dagordning: Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justerare Fastställande av röstlängd Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/05/10/optand-prastbordet-sff-kallar-till-ordinarie-stamma/

Grillning vid sjön 16/3

Välkomna ner till sjön för att grilla och mingla på lördag den 16e Mars kl 13! Se info och vägbeskrivning nedan. /GGÄF

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/03/12/grillning-vid-sjon-16-3/

Ny vintersäsong i antågande

Det kan vara svårt att urskilja hur en väg går när den är täckt av snö. Därför är det viktigt att du som är väghållare märker ut vägen ordentligt med snöstörar, så kallade markeringskäppar, så att det alltid går att ploga den säkert. Snöstörarna ska synas bra även i mörker och när det snöar. Snöstörens …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/10/29/ny-vintersasong-i-antagande/

Kallelse till årsmöte

Välkommen till Grytans Gårdsägarförenings                        ÅRSMÖTE Torsdagen den 15 juni kl. 19:00 Platsen är: Församlingsgården vid Brunflo kyrka   Kom på årsmötet och påverka vad som händer eller vad DU vill ska hända här i byn. Grytans gårdsägarförening (GGAF) har två huvudområden. Att underhålla driften av …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/05/29/kallelse-till-arsmote-3/