Kategori: Optand-Prästbordets Samfällighetsförening

Optand-Prästbordets Samfällighetsförening

Optand-Prästbordet SFF kallar till ordinarie stämma

OPTAND – PRÄSTBORDETS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma Tid:     2024-05-28 kl. 19:00 Plats: Församlingsgården, Brunflo kyrka (Stora salen) Styrelsens förslag till dagordning: Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justerare Fastställande av röstlängd Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/05/10/optand-prastbordet-sff-kallar-till-ordinarie-stamma/

Ny vintersäsong i antågande

Det kan vara svårt att urskilja hur en väg går när den är täckt av snö. Därför är det viktigt att du som är väghållare märker ut vägen ordentligt med snöstörar, så kallade markeringskäppar, så att det alltid går att ploga den säkert. Snöstörarna ska synas bra även i mörker och när det snöar. Snöstörens …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/10/29/ny-vintersasong-i-antagande/

Justering av föreningen stadgar §13

Hej medlem! Våra befintliga stadgar är sedan 1986. Dessa medger inte kommunikation till er medlemmar på annat sätt än lapp i lådan. Så här lyder den nuvarande formuleringen:   Den föreslagna formuleringen som medger kallelse med e-post.   § 13 Kallelse till stämma, andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom brev till …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/05/16/justering-av-foreningen-stadgar-%c2%a713/

Kallelse till Årsmöte den 30 maj

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/05/14/kallelse-till-arsmote-2/

Vägarbete under hela sommaren.

  På grund av nätförstärkning av Jämtkraft, kommer Karl Johans Väg ha begränsad framkomlighet mellan Lundgatan och ställverket under sommaren och del av hösten. Arbetet kommer huvudsakligen pågå ordinarie arbetstid 07:00 – 16:00 och beräknas att pågå hela sommaren och en bit in på hösten. Vänligen välj en annan väg under perioden. Kartan (sid 2) …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/05/14/vagarbete-under-hela-sommaren/