Styrelsen

Gårdsägarföreningens styrelse 2020 


Ordförande: Lars-Erik Söderström
Kassör: Sara Sandström
Sekreterare: Ulf Jonsson
Vice Ordförande: Ove Olofsson
Ledamot: Monica Körner
Suppleant: Mia Sten-Handler

Övriga Uppdrag

Aktivitetsgruppen: Mia Sten-Handler
Helena Sjöström
Margareta Nilsson
Revisorer: Niclas Eriksson
Lisa Nilsson
Revisorsuppleant: Bosse Söderholm
Valberedning: Anton Sandström
Anna Greta Häggquist

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/styrelsen/