Styrelsen

Gårdsägarföreningens styrelse 2022 


Ordförande: Lars-Erik Söderström
Kassör: Anton Sandström
Sekreterare: Ulf Jonsson
Vice Ordförande: Ove Olofsson
Ledamot: Monica Körner
Suppleant: Albin Klang

Övriga Uppdrag

Aktivitetsgruppen:
Revisorer: Niclas Eriksson
Lisa Nilsson
Revisorsuppleant: Elinor Krantz
Valberedning:

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/styrelsen/