Optand-Prästbordets Samfällighetsförening

Vi är en samfällighet av fastighetsägare som delar på ansvaret för att underhålla vägen som leder till våra hem. Det är en viktig uppgift som kräver samarbete och gemensamt engagemang. Här kan du lära dig mer om vår samfällighet, dess funktioner och hur du som medlem spelar en viktig roll i att bevara och förbättra vårt bostadsområde.

Vad är en vägsamfällighet?

En vägsamfällighet är en gemenskap av fastighetsägare som tillsammans tar ansvar för att upprätthålla vår väg. Det kan vara allt från att fixa snövallar till att laga potthål och trimma vägkanten. Vi tar även, tillsammans med Grytans Gårdsägareförening, hand om belysningspunkterna längs vägen. Vilket gör det säkrare och mer tillgängligt, särskilt under mörka kvällar och nätter.

Solidariskt ansvar och samarbete

Vi tror på principen om solidariskt ansvar. Det innebär att vi alla bidrar till gemenskapens underhåll och förbättringar. Fastighetsägare är medlemmar i samfälligheten, och vårt gemensamma mål är att vårda vårt område på bästa möjliga sätt. Alla har en roll att spela, och vi uppmuntrar till samarbete och deltagande.

Glöm inte att meddela fel och brister ni ser i ert närområde till oss, så vi kan ställa det tillrätta. Felanmälan för belysningen som vägföreningen avvarar för hittar ni ovan i menyn under vägföreningen.

Vårt serviceavtal för belysning

För att se till att våra belysningspunkter alltid är i gott skick och fungerar optimalt har vi ett serviceavtal med ett professionellt företag. Detta gör det möjligt att effektuera underhållet på ett effektivt sätt och frigör tid och resurser för andra gemenskapsprojekt.

Förstå sambandet mellan avgifter och eget ansvar

Vi inser att det ibland kan vara svårt att förstå sambandet mellan de avgifter du betalar och ditt eget ansvar inom samfälligheten. Det är därför vi aktivt arbetar med att öka medvetenheten om detta. Pengarna du bidrar med används för att finansiera gemensamma projekt och underhåll, inklusive vägen och belysningspunkterna. Varje medlem spelar en viktig roll i att upprätthålla kvaliteten och säkerheten inom området.

Gemenskap och delaktighet

Vår samfällighet bygger på en känsla av gemenskap och delaktighet. När du är medlem i vår samfällighet, är du en del av något större än dig själv. Vi uppmuntrar dig att vara engagerad, delta i samarbete och känna stolthet över vad vi tillsammans uppnår.

Tillsammans kan vi bevara och förbättra vårt bostadsområde och göra det till en trygg, vacker och välunderhållen plats att bo på. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för vårt gemensamma mål och hoppas att du känner dig inspirerad att bidra till vår samfällighet.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/