Vägföreningen

Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser ,skogsområden och i vårt fall en eller flera vägsträckor samt ett antal belysningspunkter.

Lantmäteriet för ett register över alla samfällighetsföreningar. Uppgifterna i registret ska uppdateras varje år efter föreningsstämman. Protokollet från årsmötet skickas då in till Lantmäteriet.

Även om det inte har gjort några ändringar så skall detta rapporteras årligen.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/