Optand-Prästbordets Samfällighetsförening

En vägsamfällighet är en gemenskap av fastighetsägare som delar ansvaret för underhållet av en väg som leder till deras hem. Ibland kan det vara svårt att få tillräckligt med pengar eller resurser för att genomföra nödvändigt underhåll och förbättringar på vägen. Men det finns samfälligheter som lyckas trots detta, och som med små medel kan uppnå stora resultat.

En sådan samfällighet är en plats där grannar står sida vid sida och samarbetar för att skapa en gemensam vision för sin väg. Det kan handla om att sätta upp snökäppar, reparera potthål eller att trimma gräset längs kanten av vägen. Eller sätta upp snygga skyltar som markerar del i gemenskapen.

Det är fantastiskt att se hur dessa samfälligheter engagerar sina medlemmar, organiserar arbetsgrupper och delar ut uppgifter som passar var och en. Varje person bidrar på sitt eget sätt, med det de har att erbjuda. Det kan vara att donera material och verktyg, tillhandahålla fordon eller att arbeta tillsammans för att få jobbet gjort.

De som är en del av en vägsamfällighet som har lyckats få små medel att räcka till stora underhåll utförda kan känna sig stolta över vad de har åstadkommit. Det är inte bara vägen som förbättras, utan hela grannskapet. Samhörigheten och känslan av gemenskap ökar när man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, och resultatet blir en vacker, trygg och välunderhållen väg som man alla kan vara stolta över.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/