Vägföreningen

Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser ,skogsområden och i vårt fall en eller flera vägsträckor samt ett antal belysningspunkter.

Lantmäteriet för ett register över alla samfällighetsföreningar. Uppgifterna i registret uppdateras varje år efter föreningsstämman. Protokollet från årsmötet skickas då in till Lantmäteriet.

Även om det inte skett några ändringar så skall detta rapporteras årligen.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/