Vinter är nära!

img_5797Vägföreningen vill påminna alla markägare på sträckan att röja bort sly. Det är framförallt mindre buskage och utstickande grenar som bör röjas undan.

Det som gäller är följande: 2m från vägbanan och 4,6m upp är vi skyldiga att hålla rent för att kunna erhålla bidrag från Trafikverket för vägunderhållet.

Bidraget för underhåll är helt avgörande för att vi skall kunna hålla medlemsavgiften på den låga nivå vi har idag. Kan vi inte tillsammans inom vägföreningen sköta det åtagande vi har gentemot Trafikverket så kommer medlemsavgiften höjas avsevärt.

I första hand så önskar vi att respektive markägare tar hand om sin egen del av vägsträckan där man äger mark. Kan man inte det av olika anledningar så kontaktar man vägföreningen.

 

Brunflo 2016 09 20

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/09/20/vinter-ar-snart-har/