Fiberföreningen

Föreningens skapades i huvudsyftet att ansluta medlemmarnas fastigheter till bredband via fiber.

Arbetet startades 2013 och innefattade då medlemmarna i Grytans Gårdsägarförening. Under arbetets förstudie utkristalliserades sig att det fanns ett likvärdigt intresse från flera av byarna i närområdet. Kontakter knöts och vips så blev denna förening ett faktum.

Tyvärr fanns det geografiska begränsningar som gjorde att vissa medlemmar i Grytans Gårdsägarförening inte kunde ta del av medlemskap i fiberföreningen. Då denna omfattar bara bara området väster E14. Föreningen blev tvungen att avgränsa projektet. Det blev annars för omfattande att driva framåt.

Anslutna byar till föreningen sträcker sig längs Karl Johans Väg från Optand till och med Bodal. En sträcka av drygt 8km fågelvägen. Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 164st.

Under det senaste året har föreningen undersök intresset för fiber och dess möjliga tekniska och ekonomiska vägar för att uppnå målet. Vi kan gladeligen se tillbaka på ett händelserikt 2016 för alla de inblandade i styrelsen för föreningen.

Projekteringen är spikad och vi inväntar under 2017 det färdiga resultatet.

Vid årsmötet i april 2018 beslutades avveckling av föreningen, förutsatt att föreningens åtaganden är till fullo genomförda under innevarande år. Se föreningens hemsida för mer information.

Fiberföreningens hemsida. (Öppnas i ny flik)

 

/Styrelsen 2016 09 19

Uppdaterad: 2018 04 09

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/fiberforeningen-karl-johans-vag/