Dan Mårdberg

Författarens inlägg

Optand-Prästbordet SFF kallar till ordinarie stämma

OPTAND – PRÄSTBORDETS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie stämma Tid:     2024-05-28 kl. 19:00 Plats: Församlingsgården, Brunflo kyrka (Stora salen) Styrelsens förslag till dagordning: Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justerare Fastställande av röstlängd Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2024/05/10/optand-prastbordet-sff-kallar-till-ordinarie-stamma/

Ny vintersäsong i antågande

Det kan vara svårt att urskilja hur en väg går när den är täckt av snö. Därför är det viktigt att du som är väghållare märker ut vägen ordentligt med snöstörar, så kallade markeringskäppar, så att det alltid går att ploga den säkert. Snöstörarna ska synas bra även i mörker och när det snöar. Snöstörens …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/10/29/ny-vintersasong-i-antagande/

Justering av föreningen stadgar §13

Hej medlem! Våra befintliga stadgar är sedan 1986. Dessa medger inte kommunikation till er medlemmar på annat sätt än lapp i lådan. Så här lyder den nuvarande formuleringen:   Den föreslagna formuleringen som medger kallelse med e-post.   § 13 Kallelse till stämma, andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom brev till …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/05/16/justering-av-foreningen-stadgar-%c2%a713/

Begränsad framkomlighet…

Hejsan! På grund av husleverans till Karl Johans Väg 71 kommer Karl Johans Väg vara mer eller mindre avstängd för trafik mellan Pumpmakargränd och Sandströmskorset den kommande veckan. Gula skyltar kommer att finnas uppsatta under perioden. Leveransen beräknas att pågå under början av V.3 . Med start tisdag morgon 07:00 – onsdag 18:00. Vänligen välj …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/01/13/begransad-framkomlighet/

OPVF – Kallar till årsmöte

Optand-Prästbordets samfällighetsförening kallar samtliga boende och fastighetsägare till årsmöte NÄR: Tisdag den 31 maj kl 19.00         VAR: Församlingsgården vid Brunflo kyrka,  lilla eller stora salen.  Ärenden:   – Stadgeenliga val   – Övriga frågor   – Fika Det kommer att bli dyrare…  Skenande dieselpriser, minskande statliga bidrag, ökade administrativa kostnader är …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2022/05/10/opvf-kallar-till-arsmote/