Vägföreningen kallar till årsmöte

Optand-Prästbordets samfällighetsförening kallar samtliga boende och fastighetsägare till årsmöte.

Tisdag den 29 Maj kl 19.00 i församlingsgården vid Brunflo kyrka, Lilla salen

Ärenden:

– Stadgeenliga val

– Underhåll av vägen

– Övriga frågor

– Fika

En fungerande samfällighet är ett krav för att Vi ska erhålla driftbidrag till vägen och sköta underhållet på den.

Alla hälsas hjärtligt välkomna

/ Styrelsen /

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2018/05/11/vagforeningen-kallar-till-arsmote/