Gårdsägarföreningen har årsmöte

Grytans Gårdsägarförenings ÅRSMÖTE
Tisdagen den 30 Maj kl 19.00 2017
Platsen är: Sörbygården

Efter årsmötet så passar vi även på att ha ett enklare medlemsmöte med fyra (4) punkter:

  • Grannsamverkan
  • Fiberföreningen
  • Aktivitetsgruppen
  • Övriga frågor

Vi vill också passa på att hälsa alla nyinflyttade under året, speciellt välkomna till Grytan.

Kom på årsmötet och påverka vad som händer eller vad DU vill ska hända här i byn. Kanske vill du vara med i aktivitetsgruppen eller styrelsen? Välkommen att ringa valberedningen Ann-Sofie Hedvall-Känngård 070 239 16 61 alt. Harald Sandström 070 686 97 36

Gällande årsavgift i föreningen för 2017 är 300 kr per hushåll.
Årsavgiften ska betalas in senast den 30 juni.

Betala 300 kr till BG 5677-8046
OBS! Skriv fastighetens adress och namn på boende
Skicka gärna också ett mail till ggaf@grytan.nu så att vi får din mailadress.

Varmt välkomna/Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2017/05/25/gardsagarforeningen-har-arsmote/