Tillbaka till Vägföreningen

Styrelse & Betalningsinformation


Aktuell styrelse för Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening 2021


Ordförande: Anders Palmqvist

Sekreterare: Dan Mårdberg

Kassör: VAKANT

Styrelseledamöter: Lars-Göran Olofsson & Fredrik Eriksson.

Styrelsesuppleanter: Maud Ohlsson, Anton Sandström & Albin Klang.

 


Revisorer: Ulf Jonsson & Tomas Andershem. Revisorssuppleanter:  Per-Erik Håkansson & Marie Åslin.

Valberedning:  Jonas Elgendahl & VAKANT


       Betalningsinformation

         Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 31 Juli.

         Plusgiro: 580625-2         Avgift: 1200kr

         Ange fastighetsbeteckning som referens vid betalningen för att underlätta kassörens arbete.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/styrelsen-2016/