Tillbaka till Vägföreningen

Styrelse & Betalningsinformation


Aktuell styrelse för Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening


 

Ordförande: Anders Palmqvist

Sekreterare: Dan Mårdberg

Kassör: Elon Eriksson

Styrelseledamöter: Lars-Göran Olofsson & Fredrik Eriksson.

Styrelsesuppleanter: Jonas Nordvall, Angelica Dyvinger Wolfheart & Monica Körner.

 


Revisorer: Ulf Jonsson & Tomas Andershem. Revisorssuppleanter:  Per-Erik Håkansson & Marie Åslin.

Valberedning: Anton Sandström & Jonas Elgendahl.


 

       Betalningsinformation

         Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 31 Juli.

         Plusgiro: 580625-2         Avgift: 700kr

         Ange fastighetsbeteckning som referens vid betalningen för att underlätta kassörens arbete.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/vagforeningen/styrelsen-2016/