Styrelsen 2016

Gårdsägarföreningens styrelse 2016


Ordförande: Lars-Erik Söderström
Kassör: Ove Sandström
Sekreterare: Ulf Jonsson
Vice Ordförande: Ove Olofsson
Ledamot: Monica Körner
Suppleant: Mia Sten-Handler

Övriga Uppdrag

 

Aktivitetsgruppen: Mia Sten-Handler
Ann-Sofie Känngård
Janita Wallenius

 

Revisorer: Niclas Eriksson
Eva Söderström
Revisorsuppleant: Elinor Krantz

 

Valberedning: Harald Sandström
Ann-Sofie Känngård

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/styrelsen-2016/