God Jul och Gott Nytt År

December månads medlemsinformation finns nu tillgänglig på Fiberföreningens hemsida.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/12/18/god-jul-och-gott-nytt-ar/

Ny månadsinformation är nu tillgänglig.

Fiberprojektet går nu in i genomförde skede. Oktobers medlemsinformation finns nu tillgänglig på projektets hemsida.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/10/27/oktober-medlemsinformation/

Viktig information från entreprenören!

IP-ONLY har nu påbörjat sin fiberentreprenad under v.43. Det vi faktiskt har sett än så länge är att man markerat ut befintliga kablar i de västra delarna av området med hjälp av markeringsfärg i olika kulörer. Entreprenören har även skickat ut information till fiberföreningen som man vill att så många som möjligt tar del av. Denna …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/10/26/viktig-information-fran-entreprenoren/

Gårdsägarföreningen

Gårdsägarföreningens styrelse beslutade vid möte den 6 oktober att detta blir den webbplats vi kommer att använda framöver för information till medlemmarna.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/10/05/gardsagarforeningen/

Inbjudan till familjedag

Det är många nyinflyttade i området Lund, Grytan, Prästbordet, Södergård och vi vill ta tillfället i akt att med denna dag ge er möjlighet att lära känna varandra. Nya som gamla, barn och vuxna. Familjedagen börja klockan 13.00 på Sörbygården, där alla som vill får prova på ridning. Vi fortsätter med korv,saft och kaffe. Därefter …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/09/24/familjedag/