Category: Fiberföreningen – Karl Johans Väg

Fiberföreningen Karl Johans Väg

Glöm inte Årsmötet i Fiberföreningen

Plats: Lunne bygdegård Tid: Söndagen den 2:a april 2017 kl. 19:00 Du hälsas välkommen till årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg. Företrädare för medlem skall uppvisa skriflig fullmakt. Det är viktigt att du deltar och påverkar besluten med din röst. Nyheten i sin helhet kan läsas på Fiberföreningens officiella hemsida.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2017/03/29/kallelse-till-arsmote-i-fiberforeningen/

God Jul och Gott Nytt År

December månads medlemsinformation finns nu tillgänglig på Fiberföreningens hemsida.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/12/18/god-jul-och-gott-nytt-ar/

Ny månadsinformation är nu tillgänglig.

Fiberprojektet går nu in i genomförde skede. Oktobers medlemsinformation finns nu tillgänglig på projektets hemsida.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/10/27/oktober-medlemsinformation/

Viktig information från entreprenören!

IP-ONLY har nu påbörjat sin fiberentreprenad under v.43. Det vi faktiskt har sett än så länge är att man markerat ut befintliga kablar i de västra delarna av området med hjälp av markeringsfärg i olika kulörer. Entreprenören har även skickat ut information till fiberföreningen som man vill att så många som möjligt tar del av. Denna …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/10/26/viktig-information-fran-entreprenoren/

Medlemsinformation September

Projekteringen av ledningsnätet Projekteringen av ledningsnätet var klart till den 31 augusti. Föreningen och IP-Only är därmed överens om ledningssträckningarna. Detta har varit en förutsättning för att kunna slutföra markavtalen. Tack vare att våra byombud och styrelseledamöter haft underhandskontakter med fastighetsägarna kunde markavtalen snabbt upprättas. Föreningen har per den 12 september överlämnat 45 markavtal i …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/09/13/medlemsinformation-september/