Tillbaka till Vägföreningen

Styrelse & Betalningsinformation


Aktuell styrelse för Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening Verksamhetsåret 2017.


 

Ordförande: Anders Palmqvist

Sekreterare: Dan Mårdberg

Kassör: Elon Eriksson

Styrelseledamöter: Lars-Göran Olofsson, Fredrik Eriksson

Styrelsesuppleanter: Jonas Nordvall, Göran Dahl, Monica Körner

 


Revisorsuppleanter:  Per-Erik Håkansson, Marie Åslin

Valberedning: Jonas Elgendahl, Åsa Persson


 

       Betalningsinformation för 2017

         Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 31 Juli 2017.

         Plusgiro: 580625-2         Avgift: 500kr

         Ange fastighetsbeteckning som referens vid betalningen för att underlätta kassörens arbete.

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/vagforeningen/styrelsen-2016/