Category: Optand-Prästbordets Vägförening

Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening

Vägföreningen kallar till årsmöte

Optand-Prästbordets samfällighetsförening kallar samtliga boende och fastighetsägare till årsmöte. Tisdag den 29 Maj kl 19.00 i församlingsgården vid Brunflo kyrka, Lilla salen Ärenden: – Stadgeenliga val – Underhåll av vägen – Övriga frågor – Fika En fungerande samfällighet är ett krav för att Vi ska erhålla driftbidrag till vägen och sköta underhållet på den. Alla …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2018/05/11/vagforeningen-kallar-till-arsmote/

Vinter är nära!

Vägföreningen vill påminna alla markägare på sträckan att röja bort sly. Det är framförallt mindre buskage och utstickande grenar som bör röjas undan. Det som gäller är följande: 2m från vägbanan och 4,6m upp är vi skyldiga att hålla rent för att kunna erhålla bidrag från Trafikverket för vägunderhållet. Bidraget för underhåll är helt avgörande för …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/09/20/vinter-ar-snart-har/