Category: Optand-Prästbordets Vägförening

Optand-Prästbordets Vägsamfällighetsförening

Sep 20 2016

Vinter är nära!

Vägföreningen vill påminna alla markägare på sträckan att röja bort sly. Det är framförallt mindre buskage och utstickande grenar som bör röjas undan. Det som gäller är följande: 2m från vägbanan och 4,6m upp är vi skyldiga att hålla rent för att kunna erhålla bidrag från Trafikverket för vägunderhållet. Bidraget för underhåll är helt avgörande för …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2016/09/20/vinter-ar-snart-har/