Category: Fiberföreningen – Karl Johans Väg

Fiberföreningen Karl Johans Väg

Fiberföreningen avvecklas

Efter beslut från årsmötet så kommer fiberföreningen att avvecklas under 2018. Årsmötet beslutade även att återbetalning av insatta medel om 500 kr som gjordes 2015/2016 skall ske. Läs mer på Fiberföreningens ordinarie hemsida.

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2018/05/03/fiberforeningen-avvecklas/

Månadsbrev November 2017

Månadsbrev November 2017

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2017/11/08/manadsbrev-november-2017/

Fiberrik invigningsfest för medlemmar!

Fiberrik invigningsfest för medlemmar!

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2017/10/30/fiberrik-invigningsfest/

Månadsinformation September 2017

Månadsbrev September 2017

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2017/10/01/manadsinformation-september-2017/

Månadsinformation Augusti 2017

Medlemmar i Fiberföreningen kan nu ta del av Augusti månads medlemsinformation nedan: Månadsbrev Augusti 2017

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2017/08/09/manadsinformation-augusti-2017/