september 2016 archive

Sep 24 2016

Inbjudan till familjedag

Det är många nyinflyttade i området Lund, Grytan, Prästbordet, Södergård och vi vill ta tillfället i akt att med denna dag ge er möjlighet att lära känna varandra. Nya som gamla, barn och vuxna. Familjedagen börja klockan 13.00 på Sörbygården, där alla som vill får prova på ridning. Vi fortsätter med korv,saft och kaffe. Därefter …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2016/09/24/familjedag/

Sep 20 2016

Vinter är nära!

Vägföreningen vill påminna alla markägare på sträckan att röja bort sly. Det är framförallt mindre buskage och utstickande grenar som bör röjas undan. Det som gäller är följande: 2m från vägbanan och 4,6m upp är vi skyldiga att hålla rent för att kunna erhålla bidrag från Trafikverket för vägunderhållet. Bidraget för underhåll är helt avgörande för …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2016/09/20/vinter-ar-snart-har/

Sep 18 2016

Företagare eller förening?

Är du företagare eller representerar en förening och verkar i närområdet? Vill ni synas eller informera om just er verksamhet på sidan? Då gör du klokt att kontakta vår Webmaster.

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2016/09/18/vill-duni-informera-har/

Sep 13 2016

Medlemsinformation September

Projekteringen av ledningsnätet Projekteringen av ledningsnätet var klart till den 31 augusti. Föreningen och IP-Only är därmed överens om ledningssträckningarna. Detta har varit en förutsättning för att kunna slutföra markavtalen. Tack vare att våra byombud och styrelseledamöter haft underhandskontakter med fastighetsägarna kunde markavtalen snabbt upprättas. Föreningen har per den 12 september överlämnat 45 markavtal i …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.grytan.nu/2016/09/13/medlemsinformation-september/