Sekreteraren i OPVF har ordet!

Hej medlemmar och Glad Midsommar!

Som sekreterare i OPVF vill jag börja med att tacka alla mötesdeltagarna för ett givande årsmöte den 11 juni. Vi önskar naturligtvis att fler deltar med sin närvaro, men deltagandet är i alla fall på en jämn nivå ifrån år till år.

Efter årsmötet står det klart att vi tvingas göra en justering av årsavgiften inför 2019. De senaste årens besvärliga vintrarna har gjort vintervägunderhållet dyrare än tidigare. Underskottet för 2018 blev ungefär fem gånger större än föregående år. För att på sikt inte behöva göra en chockhöjning ansåg mötet att en mindre höjning är motiverad.

Den nya medlemsavgiften blir således 600kr. Våra företagare får motsvarande procentuella justering på sin avgift.

Påminner också att medlemsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast 31 juli och att vi numera finns som sluten Facebook grupp i molnet. Välkomna att gå med… Optand-Prästbordets Vägförening

Trevlig midsommar // Dan

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2019/06/21/sekreteraren-i-opvf-har-ordet/

Årsmöte Grytans Gårdsägarförening

Hembygdsgården

Tisdagen den 18 juni kl. 19:00

Hembygdsgården, Grytan 262

Kom på årsmötet och påverka vad som händer eller vad DU vill ska hända här i byn.
Men du är givetvis varmt välkommen att tycka till eller bara umgås med oss på årsmötet. Vi bjuder givetvis på fika efter mötet.
Vi vill också passa på att hälsa alla nyinflyttade under året, speciellt välkomna till Grytan.
Gällande årsavgift i föreningen för 2019 har vi denna gång kunnat minska den till 200 kr per
hushåll. Detta då årets kostnader för underhållet kunnat sänkas genom att vi hittat en ny entreprenör för underhållet av lyset och fått ett lägre pris. Årsavgiften ska betalas in senast den 30 juni.
Betala 200 kr till BG 5677–8046.
OBS! Skriv fastighetens adress och namn på boende
Skicka gärna också ett mail till ggaf@grytan.nu så att vi får din mailadress om du inte gjort detta tidigare.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2019/06/03/arsmote-grytans-gardsagarforening/

Kallelse till Årsmöte

Optand-Prästbordets samfällighetsförening kallar samtliga boende och fastighetsägare till årsmöte.

NÄR: Tisdag den 11 Juni kl 19.00

VAR: Församlingsgården vid Brunflo kyrka, Lilla salen

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Vi finns nu även på Facebook!

Optand-Prästbordets Vägförening

/ Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2019/05/26/kallelse-till-arsmote/

Information om fiberutbyggnaden

Information gällande fiberutbyggnaden i Östersunds kommun - IP-Only Jämtland

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2018/10/14/information-om-fiberutbyggnaden/

kräftskiva /surströmmingsskiva

Välkomna till Grytans Gårdsägarförenings kräftskiva /surströmmingsskiva

Välkomna till Grytans Fotbollsgolf Fredag 14 sep.  Från 16.00 är de som vill välkomna att spela (fri) fotbollsgolf eller bara umgås och hjälpa till med att öppna surströmmingsburkar etc. ?

Kl 19.00 äter vi. Mat och alla tillbehör finns. Varmkorv till de som hellre vill ha det.
100 kr /vuxen 20 kr/ barn.

Medtag gärna egen dryck till maten. Bar till självkostnadspris finns. Meddela senast tisdag 11 sept till Mia 070-5770029 om ni kommer och vad ni önskar äta. Kräftor, surströmming eller båda delarna.

Välkomna önskar vi i styrelsen.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2018/08/21/559/